Radenbijeenkomst – 5 oktober 18:30 – 20:00 uur
Versterkingsproces: presentatie concept regionale agenda / The Economic Board

Radenbijeenkomst – 5 oktober 18:30 – 20:00 uur
Versterkingsproces: presentatie concept regionale agenda / The Economic Board

U kunt deelnemen aan het event via Zoom. U bent dan met beeld en geluid onderdeel van de bijeenkomst. Zo kunnen we samen de interactiviteit van een fysieke bijeenkomst zo dicht mogelijk benaderen. De Zoomverbinding is met een wachtwoord beveiligd. Mocht u niet deel willen nemen via Zoom dan kunt u eventueel uitwijken naar YouTube.

Een paar afspraken vooraf:

Deelname via ZOOM (voorkeursroute)

· Pas uw naam in Zoom alstublieft aan naar het volgende format: voornaam achternaam – gemeente.

· Vanaf 18:15 uur zijn we live en is iedereen welkom om ‘in te lopen’.

· Dit is het moment dat er vrij met elkaar gepraat kan worden in Zoom. Het inhoudelijke programma start om stipt 18:30 uur en duurt tot circa 20:00 uur.

· We vragen u om uw microfoon tijdens de hele inhoudelijke sessie te muten, behalve als u inhoudelijk deelneemt. Dit voorkomt dat andere deelnemers onnodig achtergrondgeluid te horen krijgen. Video juist graag aan: daarmee kunnen we elkaar ook zien, en kunnen sprekers en evt. kijkers reacties peilen.

· Als u vragen heeft die u in de uitzending in wilt brengen kunt u de chat gebruiken in Zoom. U kunt daarbij evt. aangeven of u deze in beeld wilt toelichten, en daartoe uitgenodigd worden. Zet op dat moment natuurlijk wel uw microfoon weer aan.

· Na afloop van het programma is er weer ruimte om vrij (na) te praten en te netwerken met elkaar in Zoom tot 20:30 uur

Deelname via YOUTUBE (terugvaloptie)

Mocht u niet willen deelnemen via Zoom, dan kunt u via YouTube mee kijken.

We zullen de hele sessie opnemen om deze eventueel ook na afloop op onze website voor raadsleden die niet deel konden nemen. Bij deelname aan de sessie gaat u akkoord met het feit dat we ook uw bijdrage opnemen en later publiceren.