Webinar '' Titel" - 1 januari, 0:00 - 0:00 uur

Webinar '' Titel" - 1 januari, 0:00 - 0:00 uur

Op maandagavond 6 juli 2020 houden we de derde radenbijeenkomst voor alle gemeenteraden in de regio.
Arnhem – Nijmegen over de toekomst van de regionale samenwerking. Deze online sessie biedt u gelegenheid om toelichting te vragen op de conceptvoorstellen van de Stuurgroep, uw reactie te geven en voorstellen te doen voor aanpassingen.

U kunt deelnemen aan het event via Zoom. U bent dan met beeld en geluid onderdeel van de bijeenkomst. Zo kunnen we samen de interactiviteit van een fysieke bijeenkomst zo dicht mogelijk benaderen.  De Zoomverbinding is met een wachtwoord beveiligd. Mocht u niet deel willen nemen via Zoom dan kunt u eventueel uitwijken naar YouTube.

Spelregels:

Handige afspraken vooraf

  • Pas je naam in Zoom aan naar het volgende format: voornaam achternaam – organisatie.
  • Vanaf 0.00 zijn we live en is iedereen welkom om ‘in te lopen’.
    Dit is het moment dat er vrij met elkaar gepraat kan worden in Zoom. Het inhoudelijke programma start om stipt 15.00 uur en duurt tot circa 0.00 uur.
  • Stel je vragen aan de sprekers tijdens de presentaties via de chatfunctie. Aan het einde van elke presentatie worden enkele vragen uit de chat geselecteerd.  Als jouw vraag gekozen wordt, verzoekt de dagvoorzitter jou de vraag mondeling te stellen in Zoom. Zet op dat moment je microfoon aan. Kijk je via YouTube mee, dan kun je je vragen daar in de chat stellen.
  • Mute je microfoon tijdens de hele inhoudelijke sessie, tenzij de dagvoorzitter je verzoekt het woord te nemen. Dit voorkomt dat andere deelnemers onnodig achtergrondgeluid te horen krijgen.

We nemen de hele sessie op en publiceren deze na afloop op onze website voor andere belangstellenden.
Bij deelname aan de sessie ga je akkoord met het feit dat we ook jouw bijdrage opnemen en later publiceren.